Thinner for washing painting instrument

Packing

Yêu cầu tư vấn thêm

Dùng để tẩy rửa máy phun sơn tự động và các dụng cụ sơn khác.

Usable for washing of automatic painting machines and instruments.