Thinner for washing PLASTIC material

Packing

Yêu cầu tư vấn thêm

Dùng để tẩy dầu mỡ hoặc bụi bẩn trên vật liệu nhựa.

Usable for the removal of oil or dust of each plastic material.