ROVAL MC Spray Metallic Spray for Galvanized Ma...

Sản phẩm MC là loại sơn lý tưởng để làm đều màu, sửa chữa những khuyết điểm của bề mặt sản phẩm sau quá trình mạ kẽm nhúng nóng hoặc làm lớp phủ trên sản phẩm sử dụng mạ lạnh Roval

Ứng dụng

Sơn phủ lớp mạ bị cháy Trước Sau
Phủ màu sau khi sơn ROVAL Sử dụng làm lớp phủ lên sản phẩm Roval Sử dụng MC làm đồng đều màu

Thông tin kỹ thuật

Diện tích sơn  3m2 (1 lớp)
Thời gian khô:  15-30 phút
Độ dày màng sơn 80µm
Tiêu chuẩn đóng gói 24 chai/thùng
Cách sử dụng Bình xịt

Sản phẩm MC là loại sơn lý tưởng để làm đều màu, sửa chữa những khuyết điểm của bề mặt sản phẩm sau quá trình mạ kẽm nhúng nóng hoặc làm lớp phủ trên sản phẩm sử dụng mạ lạnh Roval

Ứng dụng

Sơn phủ lớp mạ bị cháy Trước Sau
Phủ màu sau khi sơn ROVAL Sử dụng làm lớp phủ lên sản phẩm Roval Sử dụng MC làm đồng đều màu

Thông tin kỹ thuật

Diện tích sơn  3m2 (1 lớp)
Thời gian khô:  15-30 phút
Độ dày màng sơn 80µm
Tiêu chuẩn đóng gói 24 chai/thùng
Cách sử dụng Bình xịt
"

Tiếng Việt