Tài liệu

Catalogs

Roval leaflet A3Tiếng Việt - Vietnamese"
Roval leaflet A4Tiếng Việt - Vietnamese"
Roval General Catalog A3Tiếng Anh - English"
Catatog MCTiếng Việt - Vietnamese"
Akzo Nobel CatalogTiếng Anh- English"
Anest Iwata CatalogTiếng Việt-Vietnamese"

Giấy chứng nhận

Chứng nhận đại lý Anest Iwata - Thiết bị máy móc ngành sơnOfficial agency of Anest Iwata - Equipment and machinery for paint industry"

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật sơn Roval

Hướng dẫn chuẩn bị bề mặt và Thao tác sơn RovalRoval Coating Guide"
Kết quả kiểm tra phơi sáng 15 năm trong môi trường bình thường15-year-exposure-test-result_VN"
Độ cứng màng sơnFilm-hardness_VN"
Khả năng chịu nóng và lạnhHeat-and-cold-resistance_VN"
Thông số kỹ thuật sơn RovalRoval-series-paint-specifications_VN"
Sự khác biệt của cơ chế chống ăn mònThe-difference-of-anti-corrosion-mechanisms-VN"

Tiếng Việt