Băng keo 18mm- Masking tape 18mm

Băng keo dùng để cố định hoặc giới hạn phần cần sơn
Băng keo dùng để cố định hoặc giới hạn phần cần sơn
"

Tiếng Việt