Băng keo 24mm - Masking tape 24mm

Băng keo dùng để cố định hoặc giới hạn phần cần sơn
Băng keo dùng để cố định hoặc giới hạn phần cần sơn
"

Tiếng Việt