C Tight

Packing

 

Sơn Epoxy hai thành phần, có tính năng chống ăn mòn 

2-packed modified epoxy resion anti-corrosiion paint

 

Sơn Epoxy hai thành phần, có tính năng chống ăn mòn 

2-packed modified epoxy resion anti-corrosiion paint

"

Tiếng Việt