C Tight SP

Packing

Yêu cầu tư vấn thêm

 

Sơn lót Epoxy một thành phần

1-packed almighty Epoxy resin primer