C-BALUE THINNER (Standard/ ECO type)

Loại
Tốc độ khô (s)

Yêu cầu tư vấn thêm

Dung môi pha sơn sấy nhựa ACRYLIC/ Thinner for HEAT curing ACRYLIC resin paint

Loại tiêu chuẩn / Standard type: dung môi C BALUE THINNER

Loại thân thiện với môi trường/ ECO type: C BALUE  THINNER ECO