C-NICE THINNER (Standard/ECO type)

Loại
Tốc độ khô (s)

Dung môi pha sơn nhựa LACQUER/ Thinner for LACQUER resin paint

Loại tiêu chuẩn/ Standard type: C-NICE THINNER

Loại thân thiện với môi trường/ ECO type: C-NICE THINNER ECO

Dung môi pha sơn nhựa LACQUER/ Thinner for LACQUER resin paint

Loại tiêu chuẩn/ Standard type: C-NICE THINNER

Loại thân thiện với môi trường/ ECO type: C-NICE THINNER ECO

"

Tiếng Việt