Thinner for washing painting instrument

Packing

Dùng để tẩy rửa máy phun sơn tự động và các dụng cụ sơn khác.

Usable for washing of automatic painting machines and instruments.


Dùng để tẩy rửa máy phun sơn tự động và các dụng cụ sơn khác.

Usable for washing of automatic painting machines and instruments.


"

Tiếng Việt