Giấy lọc -Filter paper

Dùng để lọc cặn sơn
Dùng để lọc cặn sơn
"

Tiếng Việt