Giấy nhám_150 - Finishing paper_150

Yêu cầu tư vấn thêm

Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót