Giấy nhám_150 - Finishing paper_150

Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót
Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót
"

Tiếng Việt