Giấy nhám_320 - Finishing paper_320

Yêu cầu tư vấn thêm

Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót