Giấy nhám_320 - Finishing paper_320

Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót
Giấy nhám dùng để chà gỉ nhẹ, tăng độ bám dính cho lớp sơn lót
"

Tiếng Việt