Coating for the future

Sứ mệnh duy nhất của chúng tôi tại Coature Group là liên tục trau dồi để trở thành đối tác đáng tin cậy nhất để giải quyết các vấn đề về lớp phủ của bạn.

Liên hệ Xem thêm

Dịch vụ Paint Voyager

Với dịch vụ Paint Voyager của Coature Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc vận chuyển đúng hẹn và sắp xếp đặt chỗ cho khách hàng của chúng tôi. Để hỗ trợ hoạt động suôn sẻ và cung cấp sự rõ ràng, chúng tôi cung cấp một lịch trình chi tiết hàng tháng với các ngày dự kiến đến nơi và các ngày cắt đặt chỗ.

Liên hệ Lịch tàu chi tiết từ Nhật

Coature Việt Nam

Nhằm mang lại lớp phủ tối ưu cho khách hàng.
Hướng đến việc tạo ra các lớp phủ thân thiện với con người và hành tinh.
Hoạt động chính của Coature Group tại Việt Nam là cung cấp sơn cho sản xuất công nghiệp, đồng thời với mục tiêu trở thành một công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng liên quan đến nhiều loại xử lý bề mặt khác nhau.
Chúng tôi xem đó là ưu tiên hàng đầu của mình để trở thành một hiện diện thân thuộc nhất và cung cấp dịch vụ tạo thuận lợi cho những đối tác đang gặp khó khăn với việc lớp phủ tại Việt Nam.
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Liên hệ ngay