Cơ bản về xử lý Phosphate kẽm

Cơ bản về xử lý Phosphate kẽm

Phốt pho tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, như axit orthophosphoric, axit metaphosphoric và axit pyrophosphoric, được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại. Đặc biệt, các hợp chất phosphate như axit pyrophosphoric và axit tripolyphosphoric, được tạo ra từ axit orthophosphoric, là không thể thiếu trong việc xử lý kim loại.

Mục lục

1. Lời mở đầu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Phân loại các phương pháp xử lý Phosphate / 2.1 Các loại xử lý Phosphate
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
2. Phân loại các phương pháp xử lý Phosphate / 2.2 Phân loại theo vật liệu / 2.3 Phân loại theo đặc tính của lớp phủ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
2. Phân loại các phương pháp xử lý Phosphate / 2.4 Phân loại theo ứng dụng
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6,7,8
3. Cơ chế hình thành lớp phủ trong xử lý Phosphate / 3.1 Tính chất của axit photphoric
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
3. Cơ chế hình thành lớp phủ trong xử lý Phosphate / 3.2 Cơ chế kết tủa lớp phủ (trừ xử lý Phosphate sắt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10,11
3. Cơ chế hình thành lớp phủ trong xử lý Phosphate / 3.3 Cơ chế kết tủa lớp phủ (xử lý Phosphate sắt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
4. Phương pháp quản lý xử lý Phosphate
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13,14,15
5. Kết luận
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

1. Lời mở đầu

Phốt pho tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, như axit orthophosphoric, axit metaphosphoric và axit pyrophosphoric, được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại. Đặc biệt, các hợp chất phosphate như axit pyrophosphoric và axit tripolyphosphoric, được tạo ra từ axit orthophosphoric, là không thể thiếu trong việc xử lý kim loại.

✓Axit metaphosphoric được sử dụng như một chất khử nhằm hỗ trợ các phản ứng hóa học trên bề mặt kim loại trong quá trình mạ điện
✓Axit pyrophosphoric và các axit phosphate thu gọn khác có khả năng ổn định ion kim loại và được sử dụng như thành phần làm mềm nước, đôi khi còn được sử dụng trong quá trình mạ đồng.
✓Mặc dù axit orthophosphoric không gây ra phản ứng khử, nó được sử dụng làm thành phần trong chất tẩy rửa do có vai trò điều chỉnh pH trong môi trường kiềm và phân tán dầu. Ngoài ra, axit orthophosphoric phản ứng với các ion kim loại nặng để tạo thành muối kết tủa. Tính chất này đã được tận dụng để phát triển công nghệ xử lý Photphate, tạo lớp bảo vệ trên bề mặt kim loại, và được sử dụng rộng rãi

2. Phân loại xử lý Phosphate / 2.1 Các loại xử lý Phosphate

2.1 Các loại xử lý Phosphate

Có vài loại xử lý Phosphate khác nhau. Bốn loại chính được sử dụng trong công nghiệp bao gồm:

    NHẬP THÔNG TIN ĐỂ LẤY MẬT KHẨU
    Restricted Content
    To view this protected content, enter the password below:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *