Thiết bị buồng sơn

Hướng dẫn toàn diện nhằm tối ưu hóa chất lượng
và hiệu quả công việc sơn, từ việc lựa chọn
buồng sơn phù hợp đến quá trình bảo trì

Từ việc lựa chọn buồng sơn phù hợp đến quá trình bảo trì, một hướng dẫn toàn diện nhằm tối ưu hóa chất lượng và hiệu quả công việc sơn là điều cần thiết

Mục lục
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
Lựa chọn buồng sơn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
Nguyên lý và đặc điểm của buồng sơn Venturi (1/2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
Nguyên lý và đặc điểm của buồng sơn Venturi (2/2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
Quản lý không khí trong xưởng sơn
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
Thiết lập tốc độ gió kiểm soát phù hợp
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
Tầm quan trọng của bảo dưỡng và bảo quản
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
Phương pháp bảo dưỡng và bảo quản
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

Lựa chọn buồng Sơn

Các loại buồng sơn (Xem tại trang web)
Buồng sơn được chia thành hai loại chính: buồng sơn khô và buồng sơn ướt.
1. Buồng sơn khô
2. Buồng sơn ướt: Có ba loại – Màng nước, tạo xoáy và phun dầu.
(Các tên thay thế của buồng sơn màng nước là “buồng sơn vòi sen” và buồng sơn tạo xoáy là “buồng sơn
Venturi”)
Lựa chọn buồng sơn
Cần phải lựa chọn buồng sơn phù hợp dựa trên điều kiện và mục tiêu công việc sơn. Dưới đây
là những điểm chính cần lưu ý:

 

    NHẬP THÔNG TIN ĐỂ LẤY MẬT KHẨU
    Restricted Content
    To view this protected content, enter the password below:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *