Số 62: Thiết kế thành phần dung môi 

Dịch vụ paint voyager Dịch vụ ct thinner

Bảy hướng dẫn thực tế cho thợ sơn

Điều 5: Thiết kế thành phần dung môi (2)

Ghi chú chính

Các dung môi được sử dụng trong chất pha loãng được phân loại thành ba sự kết hợp dựa trên khả năng hoà tan nhựa, là thành phần chính của sơn: dung môi chính, dung môi phụ trợ và dung môi pha loãng. Hai điểm quan trọng trong việc thiết kế các dung môi chuyên dụng là: thứ nhất, tỷ lệ chất pha loãng với dung môi chính gần như không đổi trong quá trình khô, và thứ hai, tốc độ bay hơi tương đối bằng nhau ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi. 

Thành phần của chất pha loãng được chia thành ba loại chính: dung môi chính·, dung môi phụ trợ và chất pha loãng. Sự phân loại này dựa trên khả năng hòa tan thành phần chính của màng sơn, đó là nhựa. 

 • Dung môi chính: Là dung môi tự nó có khả năng hòa tan nhựa và là chất quyết định chính khả năng hòa tan sơn của dung môi.
 • Dung môi hỗ trợ: Khả năng hòa tan trung bình, giữa dung môi chính và chất pha loãng, không thể tự hòa tan polyme nhưng giúp tăng cường tác dụng của dung môi chính.
 • Dung môi pha loãng: Mặc dù thiếu khả năng hòa tan, nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh độ nhớt của sơn và cải thiện khả năng thi công.

Trong việc thiết kế các loại dung môi chuyên dụng, thành phần và tỷ lệ cân bằng của các chất được tính toán cẩn thận nhằm điều chỉnh khả năng hòa tan và tốc độ bay hơi. Đặc biệt, nồng độ của dung môi chính, ảnh hưởng đáng kể đến độ bám dính của sơn, cần được chú ý đặc biệt. 

Khi thiết kế công thức dung môi pha sơn điều quan trọng là xem xét lượng chất pha loãng có thể hòa tan với dung môi chính. Trong các thí nghiệm đo tỉ lệ pha loãng tối đa (lượng dung môi pha loãng/lượng dung môi chính), lượng dung môi pha loãng được thêm vào được đo đến khi dung dịch trở nên đục. Dữ liệu này đóng vai trò như một hướng dẫn để xác định thành phần dung môi của chất pha loãng. Hơn nữa, thành phần của chất pha loãng chuyên dụng được thiết kế sao cho tỷ lệ pha loãng này gần như không đổi ở bất kỳ giai đoạn bay hơi nào. Điều này đảm bảo hiệu suất của màng sơn ổn định trong quá trình khô. 

Về tốc độ bay hơi, nhìn chung có ba loại: khô nhanh, khô tiêu chuẩn và khô chậm, được chọn dựa trên nhiệt độ ngoại trời của môi trường sử dụng. Ví dụ, loại nhanh khô phù hợp với nhiệt độ thấp dưới 10°C, trong khi loại chậm khô dành cho nhiệt độ cao trên 30°C.  Loại tiêu chuẩn được thiết kế cho phạm vi nhiệt độ rộng nhất, dựa trên 20°C, nhưng trong điều kiện độ ẩm cao hơn 80%, như trong mùa mưa, việc sử dụng loại khô chậm được khuyến nghị. Điều này là do độ ẩm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời gian khô của sơn. 

 

  Form đăng ký nhận bản tin email

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN EMAIL

   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *