Số 35: Lý do nên sơn nhiều lớp

Dịch vụ paint voyager Dịch vụ ct thinner

Ghi chú quan trọng

Tuân theo quy trình sơn cơ bản, thông thường một lớp phủ hoàn thiện sẽ gồm ba lớp. Ba lớp này được biết đến là lớp lót, lớp giữa và lớp phủ; Mỗi lớp đóng một vai trò cụ thể, được kết hợp với nhau như một đội nhóm nhằm đạt được các mục tiêu mà người sử dụng mong muốn. 

1.Các bước Sơn phủ cơ bản

Quá trình sơn phủ cơ bản bao gồm việc sơn một lớp màng sơn hoàn chỉnh gồm ba lớp cấu thành: lớp sơn lót, lớp sơn giữa và lớp phủ ngoài. Độ dày của màng sơn (cộng nhiều lớp) tối đa là 0.1mm (100µm, tương đương độ dày khoảng hai tờ giấy báo), và thậm chí độ dày của lớp sơn phủ giàu kẽm với chức năng chống ăn mòn cao cũng chỉ gấp khoảng ba lần độ dày đó (khoảng 250 µm theo thông số kỹ thuật của lớp phủ theo điều kiện môi trường C-5). Điều này là do rất khó đạt được các mục đích sử dụng khác nhau với chỉ một lớp sơn, nên hiệu quả được đảm bảo thông qua việc kết hợp của nhiều lớp sơn. Trong sơn lacquer truyền thống, sau khi xử lý bề mặt, ba lớp—sơn lót, lớp sơn giữa và lớp phủ ngoài—sẽ được sơn lên. Các lớp sơn này hoạt động cùng nhau có vai trò như một nhóm sơn phủ và phục vụ nhiều chức năng khác nhau. Vai trò khái quát của mỗi lớp trong sơn được minh họa trong Hình 10. 

2.Hệ thống lớp phủ là gì?

Sự kết hợp của nhiều lớp sơn được gọi là “hệ thống phủ”. Nó cần phải bám chắc vào bề mặt, đảm bảo độ bám dính tốt giữa mỗi lớp, đáp ứng các yêu cầu về độ bền cơ học và kháng hóa chất, đồng thời điều chỉnh màu sắc, hiệu ứng ngoại quan để đáp ứng các thông số kỹ thuật. Các kỹ thuật viên sơn Nhật Bản đã giải quyết những thách thức này và thiết lập các kỹ thuật sơn hiện đại. Thông thường, tên gọi của lớp sơn phủ hoàn thiện bao gồm tên của cả hệ thống sơn. Ví dụ, trong trường hợp JASS 18, nó được dán nhãn là “Quy trình sấy khô liên tục sơn fluororesin enamel trên bề mặt sắt.”. Trong trường hợp này, một lớp sơn lót nhựa Epoxy 2 thành phần được sử dụng làm lớp lót phía dưới. JASS 18 là quy định tiêu chuẩn quy trình sơn được thiết lập bởi Hội Kiến trúc Nhật Bản

 

    Form đăng ký nhận bản tin email

    ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN EMAIL

     

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *